Ἀπολογισμὸς διαδηλώσεων

Ὁ ἀπολογισμὸς τῶν διαδηλώσεων τοῦ Σαββάτου δείχνει δύο πράγματα, τὸν περιορισμό τους σχετικὰ σὲ ἔκταση καὶ ἔνταση, ἀλλὰ καὶ τὴν μεθοδευμένη προετοιμασία τους∙ τὸ τελευταῖο ἦταν μᾶλλον γνωστὸ στὴν Ἀστυνομία καὶ εἶχε λάβει τὰ μέτρα της, ὁπότε καὶ περιορίσθηκε ἀρκετὰ ὁ χῶρος τῶν συγκρούσεων. Ἡ προβολή τους ἀπ’ τὴν ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώρια διαπλοκὴ δυσανάλογη μὲ τὴν πραγματικότητα, εἶναι ἀπόδειξη τῆς προετοιμασίας τους γιὰ τὴν πρόκληση πολιτικοῦ προβλήματος∙ ἀπογοητεύθηκαν ἅπαντες, ἀκόμη καὶ μὲ τὶς σκηνὲς καταχρήσεως ἐξουσίας ἀπὸ ἀστυνομικούς, διοτι μᾶλλον δὲν εἶχαν ἀντικείμενο. Τὸ δεδομένο εἶναι ἕνα, ἡ ἀπροθυμία τῶν νέων γιὰ συμμετοχὴ σὲ ἐπεισόδια, ἢ μᾶλλον ἡ σαφὴς πλέον γνώση τους, ὅτι παγιδεύονται σὲ βρώμικα παιχνίδια∙ ἡ ὀργὴ καὶ ἡ ἀγανάκτηση τοῦ κόσμου στρέφρεται πλέον κατὰ τῶν μικρῶν αὐτῶν ὁμάδων, ὅταν βλέπει τὶς προσπάθειες ἐγκλωβισμοῦ ἀθώων σὲ καταστήματα, γιὰ τὸν ἐμπρησμό τους. Ἐκ τύχης δὲν εἴχαμε θύματα.