Ἄνοιγμα Γαλλίας σὲ Ρωσία

Ἡ αἰφνιδιαστικὴ δίωρη συνάντηση τῶν προέδρων Γαλλίας καὶ Ρωσίας στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Μόσχας σημαίνει ὅτι λυώνουν οἱ πάγοι μεταξὺ Ρωσίας καὶ Δυτικῆς Εὐρώπης∙ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ μίλησε μετὰ τηλεφωνικῶς μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, γιὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ ζητήσει ἀπ’ αὐτὸν νὰ μὴν κτισθοῦν πάλι τείχη στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ νὰ κοιτάξουν τὸ μέλλον καὶ νὰ δώσουν λύση στὸ Οὐκρανικό, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν συμφωνιῶν τοῦ Μίνσκ, τῆς 5ης Σεπτεμβρίου. Τὸ Παρίσι ἀναλαμβάνει τὴν εὐθήνη τῆς πολιτικῆς παρουσίας τῆς Εὐρωζώνης στὰ διεθνῆ θέματα, ἐνῶ οἱ Ἀγγλοσάξωνες ἔδειξαν σαφέστατη ἐνόχληση∙ τὰ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ θέματα κυριάρχησαν στὶς συνομιλίες, ἐνῶ ἀναμένεται ἄμεσος ἀντίκτυπος στὴν τακτοποίηση τοῦ θέματος τῆς Οὐκρανίας∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι οὔτε ὁ Γάλλος πρόεδρος ἔθεσε τὸ ζήτημα τῆς Κριμαίας, οὔτε ὁ Ρῶσος ἐκεῖνο τοῦ Mistral∙ ἡ ἄρση τῶν κυρώσεων γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους εἶναι θέμα χρόνου.