Ὄξυνση φυλετικῶν Ἀμερικῆς

Οἱ φυλετικὲς διαδηλώσεις συνεχίζονται στὶς μεγάλες ἀμερικανικὲς πόλεις, μὲ ἑκατοντάδες συλλήψεις καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία, καθὼς οἱ νεκροὶ ἔγχρωμοι ἀπὸ ἀστυνομικοὺς αὐξάνονται∙ φαίνεται ὅτι οἱ αἰτίες εἶναι βαθύτερες, γιατὶ ἀκόμη καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ στὸ Μπέρκλεϋ, προπύργια κατὰ τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, οἱ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία ἦταν σφοδρές καὶ ἔδειχναν τὸ εὖρος τοῦ χάσματος. Οἱ ἐκκλήσεις γιὰ ἠρεμία ἔχουν περιορισμένη ἢ καθόλου ἀπήχηση στὸν κόσμο, ἐνῶ γενικεύεται ἡ πεποίθηση μεταξὺ τῶν ἐγχρώμων καὶ τῶν λευκῶν ὑποστηρικτῶν τους, ὅτι κάποιες ὑπόγειες δυνάμεις στηρίζουν καὶ καθοδηγοῦν τὶς ἐνέργειες τῶν ἀστυνομικῶν καὶ τῶν ἐνόρκων δικαστῶν∙ τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐμφανίζεται διχασμένη ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνία, σὲ μία περίοδο κρίσεως καὶ ἀπαξιώσεώς της διεθνῶς, ἐνῶ παρεμβαίνει καὶ πάλι στρατιωτικὰ στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὸ Ἀφγανιστάν. Δύσκολα ἀντέχουν οἱ Ἀμερικανοί, λένε οἱ ἔγκυροι πολιτικοὶ παρατηρητές, νέο πόλεμο καὶ φυλετικὲς διακρίσεις στὸ ἐσωτερικό.