Πολύπλευρο σχέδιο ἐπιχειρήσεων ταραξιῶν

Ἡ δημοσίευση τῶν βίντεο μὲ τοὺς ταραξίες στὶς ταράτσες πολυκατοικιῶν τῶν Ἐξαρχείων ἀποδεικνύει ὅτι τὸ σχέδιο δράσεώς των ἦταν πολύπλευρο∙ εἶχαν μετατράψει σὲ ἀπόρθητο ὀχυρό τους τὴν πλατεῖα, ἐὰν ἀποτύγχαναν στὴν πυρπόληση καὶ λεηλασία τῶν καταστημάτων στὶς κεντρικὲς ἀρτηρίες. Ἔτσι, ὅταν ἡ Ἀστυνομία ἀπέκλεισε τὶς ἀρχικὲς ἐπιλογές τους, κατέφυγαν στὶς ταράτσες, καὶ ἀπὸ κεῖ ἔριχναν πέτρες, ἄλλα ἀντικείμενα, ἀκόμη καὶ ψυγεῖα, κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν∙ ἡ Ἀστυνομία ἀντέδρασε ἐγκαίρως καὶ προχώρησε στὴν ἀπομόνωση τῶν πολυκατοικιῶν, ἀποφεύγοντας ἔτσι τὰ χειρότερα. Ἕνα εἶναι τὸ κρίσιμο ἐρώτημα, γνώριζαν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὸ σχέδιο, στὸ ὁποῖο συμμετεῖχαν ἑκατοντἀδες κουκουλοφόροι; ἐὰν ὄχι, τότε χρειάζεται ριζικὴ ἀναδιάρθρωσή τους, ἐπειδὴ οἱ ὑπόγειοι μηχανισμοὶ θὰ χτυπήσουν πάλι καὶ χειρότερα∙ ὁλοφάνερο, βρώμικὲς ὑπηρεσίες κατέστρωσαν τὰ σχέδια