Ἑπίσπευση ἐκλογῆς Προέδρου

Στὴν ἐπίσπευση τῆς διαδικασίας ἐκλογῆς τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κατέληξε ἡ κυβέρνηση, μετὰ τὴν εὐνοϊκὴ ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ γιὰ τὴν τρέχουσα ἀξιολόγηση, σὲ μία κίνηση ἔκπληξη καὶ ἀφοπλισμοῦ τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ οἱ ψηφοφορίες στὴν Βουλὴ προγραμματίσθηκαν, 17, 22 καὶ 27 Δεκεμβρίου∙ ἐὰν δὲν ἐκλεγεῖ Πρόεδρος, τότε, ἐντὸς δεκαημέρου, προκηρύσσονται ἐκλογές, μὲ πιθανὲς ἡμερομηνίες 18 ἢ 25 Ἰανουαρίου. Ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἀλλάζει ἄρδην καὶ τίθενται ὅλοι οἱ βουλευτὲς πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους, ἐκλέγουν Πρόεδρο καὶ στηρίζουν τὴν πολιτικὴ σταθερότητα, ἢ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀποφασίζει∙ οἱ ἀντιδράσεις τῶν κομμάτων ἦταν ἀνάμικτες, ὅπως καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, διότι κρίνεται στὴν πράξη ἡ ἀνοδικὴ πορεία τῆς οἰκονομίας καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὰ μνημόνια. Στὸν ΣΥΡΙΖΑ αἰφνιδιάσθηκαν καὶ ἀνακοίνωσαν ὅτι ὁδηγούμαστε τελικὰ σὲ ἐκλογές, ἐνῶ συγκλήθηκε ἔκτακτη σύσκεψη τοῦ κόμματος, δείχνοντας ὅτι δὲν εἶχαν ἕτοιμη ἐναλλακτικὴ λύση, παρὰ τοὺς πομπώδεις ἰσχυρισμούς του.