Κίνα, σύλληψη Zhou Yongkang

Στὴ σύλληψη τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Κίνας, γιὰ διαφθορὰ καὶ κατάχρηση ἐξουσίας, προχώρησε ἡ Ἀστυνομία τοῦ Πεκίνου∙ ὁ Zhou Yongkang ἦταν ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, ὅπου ἐξ ἀρχῆς οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες θεωροῦνταν ὡς ὁ στυλοβάτης τῆς ἐξουσίας. Ἡ κομματικὴ κομμουνιστικὴ ἱεραρχία ἀποδείχθηκε ἐκ τῶν πραγμάτων διεφθαρμένη, ὅπως σὲ κάθε αὐταρχικὸ σύστημα, καὶ παντοδύναμη, μὲ ἀπόλυτη ἀφοσίωση στὸν ἡγέτη∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὲς στὸ σύστημα καὶ ἀπαλλαγὴ τῆς χώρας ἀπ’ τὰ σφικτὰ καὶ δεσμευτικὰ συστήματα τῆς πρώτης κομμουνιστικῆς περιόδου. Ἤδη ὁ γραμματέας τοῦ Σέτσουαν εἶναι φυλακὴ γιὰ διαφθορά, ὅπως καὶ τῆς Σαγκάης∙ ἡ ἀπότομη ἀνάπτυξη ἔφερε ἀμύθητο πλοῦτο καὶ πολλοὶ ἐνέδωσαν.