Ἰσραήλ, βομβαρδισμοὶ Συρίας

Σὲ βομβαρδισμὸ συριακῶν ἀεροπορικῶν ἐγκαταστάσεων, κοντὰ στὴν Δαμασκό, προχώρησε ἡ ἰσραηλινὴ ἀεροπορία, προκαλώντας τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς συριακῆς κυβερνήσεως∙ οἱ παρατηρητὲς λένε ὅτι, οἱ βομβαρδισμοὶ ἀποβλέπουν στὴν ἀποδυνάμωση τοῦ καθεστῶτος Ἀσσὰντ ἀπέναντι στοὺς Τζιχαντιστές, οἱ ὁποῖοι χάνουν συνεχῶς ἔδαφος, ὅπως καὶ ἀπὸ τοὺς Κούρδους. Ἡ ἀντιπολίτευση στὸ Ἰσραὴλ κατηγορεῖ τὴν κυβέρνηση, ὅτι προχωρεῖ σὲ δημουργία ἐξωτερικῶν προβλημάτων, γιὰ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπ’ τὴν ἀποδυνάμωσή της στὸ ἐσωτερικό, ἐνῶ ἡ χώρα βρίσκεται σὲ προεκλογικὴ περίοδο∙ ἤδη, ἰσχυρίζεται, ἡ δημοτικότης τοῦ πρωθυπουργοῦ ἔχει πέσει ἀρκετά, ἐνῶ τοῦ καταλογίζονται εὐθύνες γιὰ τὴν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, κατὰ τὶς πρόσφατες πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴ Γάζα. Τὸ ἀρχηγεῖο τοῦ Στρατοῦ ἔχει διατάξει ἔρευνες, ἀλλὰ οἱ ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις δὲν θεωροῦν ἀντικειμενικὲς τὶς ἔρευνες αὐτὲς καὶ ζητοῦν τὴν παρέμβαση τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ ΟΗΕ∙ ἡ κυβέρνηση ὅμως ἀρνεῖται τὴν εἴσοδο ξένων παρατηρητῶν στὴν χώρα.