Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἀνοδικὲς στὴν Ἀσία καὶ πτωτικὲς στὴν Δύση∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, στὰ 1,2255 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 148,4220 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1195,50, ἀλλὰ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 67,19. Ἡ ἀναμονὴ τῶν ἀποφάσεων τοῦ Γιούρογκρουπ, γιὰ τοὺς προϋπολογισμοὺς τῶν ἑταίρων καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ προγράμματος Γιοῦνγκερ, κρατάει τοὺς ἐπενδυτὲς σὲ στάση ἀναμονῆς, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ ἡ κλιμάκωση τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων ἐνισχύει τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὶς οἰκονομικὲς προεκτάσεις τους∙ στὴν Κίνα, τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα τῆς χώρας ἔφθασε σὲ ἱστορικὰ ἐπίπεδα, 54,5 δις δολλάρια τὸν Νοέμβριο, παρὰ τὴν μείωση τῶν ἐξαγωγῶν κατὰ 4,7%, ὅμως καὶ τῶν εἰσαγωγῶν κατὰ 6,9%, ἀλλὰ οἱ προοπτικὲς εἶναι γιὰ ἀνάπτυξη, 7,5% τὸ τρέχον ἔτος, καὶ αὐτὸ ἀποτέλεσε ἀντιστάθμισμα στὴν ὕφεση τῆς Ἰαπωνίας, 1,9% τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ μὲ δυσοίωνες προοπτικὲς γιὰ τὸ τέταρτο. Ἡ Ἀσία ἔχει τοὺς ρυθμούς της.