Τουρκία, πιέσεις Εὐρωπαίων

Στὴν ἄσκηση πιέσεων στὴν Τουρκία, γιὰ τὴν συνεργασία της στὸν πόλεμο κατὰ τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ στὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐπιδόθηκε ἡ Ἐπίτροπος ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ἡ Φεντερίκα Μογκερίνι εἶχε συναντήσεις στὴν Ἄγκυρα, μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν καὶ τὸν Ἀχμὲντ Νταβούτογλου, γιὰ τὴν κατάσταση στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰρὰκ καὶ γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἑνιαίας πολιτικῆς ἀπέναντι στὸ χαλιφάτο. Ἡ Ἐπίτροπος συνοδευόταν ἀπ’ τοὺς συναδέλφους της, διευρύνσεως Γιοχάνες Χὰν καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, Χρῆστο Στυλιανίδη, γιὰ τὰ ἐπὶ μέρους θέματα∙ ἡ Ἄγκυρα ἀποδέχθηκε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Κυπρίου Ἐπιτρόπου, χωρὶς κανένα σχόλιο, καθὼς δὲν ἀναγνωρίζει τὴν κυπριακὴ δημοκρατία. Στὰ θέματα ποὺ συζητήθηκαν εἶναι καὶ ἐκεῖνο τῶν ἀγωγῶν ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου, γιὰ τὴν προώθηση του στὴν Εὐρώπη, μέσῳ Ἑλλάδος.