Ἐνόχληση, Γάλλων, Ἰταλῶν

Ἡ ἐνόχληση τῶν Γάλλων καὶ τῶν Ἰταλῶν, γιὰ τὶς παρατηρήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τοῦ Βερολίνου ὡς πρὸς τὴν καθυστέρηση τῶν μεταρρυθμίσεων, δὲν μεταφέρθηκαν στὸ Γιούρογκρουπ, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο∙ οἱ δύο μεγάλες χῶρες ἔδωσαν ἐξηγήσεις, γιὰ τὶς καθυστερήσεις, καὶ ἀνέλαβαν τὴν ὑποχρέωση γιὰ προώθησή τους στὸ ἄμεσο μέλλον. Γνωρίζουν ἄριστα ὅτι παραμένουν ἐκτεθειμένοι ἀπέναντι στοὺς ἑταίρους τους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὑποβάλει τοὺς λαούς τους σὲ αὐστηρὴ λιτότητα∙ ἡ συνοχὴ πάντως διασφαλίσθηκε στὴν Εὐρωζώνη, χωρὶς ἰδιαίτερες προεκτάσεις, ἐπειδὴ ὅλοι γνωρίζουν ὅτι ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ ἄμυνά τους, ἀπέναντι στὶς ἀδηφάγες ἀγορὲς καὶ στὶς παρεμβάσεις τῶν μεγάλων οἰκονομιῶν. Ἡ γηραιὰ ἤπειρος ἀντέχει στὴν κρίση καὶ δὲν ὑφίσταται χειρότερες συνέπειες, ἐπειδὴ ἔχει ὡς προστάτη της τὸν αὐτόνομο πολιτικὸ ρόλο τοῦ νομίσματός της.