Κίνα, μεγαλύτερη οἰκονομία

Τὸ τρίτο τρίμηνο τοῦ τρέχοντος ἔτους ἡ Κίνα ἔγινε ἡ πρώτη οἰκονομία παγκοσμίως, μὲ 16,5% τῆς διεθνοῦς ζητήσεως, ἔναντι 16,3% τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ μέγεθος εἶναι συμβατικό, ἀλλὰ ἔχει ἰσχυρὸ ψυχολογικὸ ἀντίκτυπο. Σὲ κάθε οἰκονομικοῦ περιεχομένου ἀνακοίνωση θὰ προστίθεται, ἡ μεγαλύτερη οἰκονομία γιὰ τὴν Κίνα καὶ ὄχι γιὰ τὴν Ἀμερική∙ στὴν πράξη δὲν μετράει καὶ πολὺ αὐτό, ἀλλὰ τὰ ἄλλα οἰκονομικὰ μεγέθη, ὕψος ἐξαγωγῶν, μὲ κατὰ ἕνα τρίτο μεγαλύτερο ἐκεῖνο τοῦ Πεκίνου, συναλλαγματικὰ διαθέσιμα, μὲ πολλαπλάσια αὐτά, ἐπενδύσεις στὸ ἐξωτερικό, ὅπου οἱ κινεζικὲς σαρώνουν κυριολεκτικὰ στὴν Ἀσία, Ἀφρικὴ καὶ Λατινικὴ Ἀμερική, ρόλος τῶν οἰκονομικῶν του κέντρων, μὲ τὸ ἑνοποιημένο πλέον Χρηματιστήριο Σαγκάης καὶ Χὸνγκ Κόγκ, στὴν κορυφή.