Ἐφαρμογὴ σχεδίου Γιοῦνγκερ

Οἱ προτάσεις, γιὰ τὴν συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, πέφτουν βροχὴ στὴν Ἐπιτροπή∙ ἡ κατανομὴ τῶν προτάσεων γιὰ ἐπενδύσεις προβλέπει, 29%, ἐνέργεια, 20%, καινοτομία καὶ ψηφιακὴ τεχνολογία, 15%, ξενοδοχεῖα, ἐκπαίδευση καὶ σὲ ἄλλους κλάδους μικρότερη. Οἱ προτάσεις γιὰ προγράμματα ἀνέρχονται σὲ πεντακόσια ἀπὸ 315 δις εὐρὼ τοῦ ἀρχικοῦ σχεδίου, ἐνῶ ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ὑποβολὴ προτάσεων ἀπ’ τὴν Βρετανία, 63 δις, παρ’ ὅλο ὅτι πιέζει γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν ἕνωση∙ ἀπ’ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες, πρώτη σὲ προτάσεις εἶναι ἡ Ἰταλία, 81 δις, 48, Γαλλία, 28, Γερμανία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πιστέψει στὴν ἀποδοτικότητα τοῦ προγράμματος καὶ σπεύδουν γιὰ τὴν συμμετοχή τους σὲ αὐτό, ἐνῶ εἶναι ταχύτατη ἡ σύσταση τῶν σχετικῶν ταμείων καὶ ὑπολογίζεται ὅτι, ἀπ’ τὸν ἄλλο μῆνα θὰ ἀρχίσει ἡ ἄντληση κεφαλαίων ἀπ’ τὶς ἀγορές. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει κερδίσει τὸν ψυχολογικὸ παράγοντα.