Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, ἀλλὰ στὴν Σαγκάη ἀποδίδονται στὴν ἀποκόμιση κερδῶν ἀπ’ τὴν πρόσφατη ἄνοδο∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2371 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε σταθερὸ στά, 148,2630 γιέν, μὲ ἄνοδο τοῦ χρυσοῦ, 1206,50, καὶ ὑποχώρηση τοῦ πετρελαίου, 66,68. Ἡ συνεχιζόμενη πτώση τοῦ μαύρου χρυσοῦ προκαλεῖ ριζικὴ ἀναθεώρηση τῶν προγραμμάτων τῶν μεγάλων πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν, διότι γίνονται ζημιογόνες οἱ ἐπενδύσεις τους στὰ περισσότερα κοιτάσματα ξηρᾶς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ὑποθαλάσσια καὶ στὰ σχιστολιθικῶν πετρωμάτων∙ στὴν Εὐρώπη, παρὰ τὴν ὑποβολὴ πληθώρας αἰτήσεων, γιὰ συμμετοχὴ στὸ πρόγραμμα Γιοῦνγκερ, δὲν ἔφθασε στὴν κεφαλαιαγορὰ ὁ ἀντίκτυπός τους, ἴσως διότι βρίσκονται σὲ προκαταρκτικὸ στάδιο, ἴσως ἐπειδὴ ὑφίστανται τὸν πόλεμο τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Στὴν Ἀθήνα τὸ Χρηματιστήριο σημείωσε μεγάλη πτώση, 13%, μετὰ τὴν ἐπίσπευση τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας∙ πολλοὶ θεωροῦν ἀναμενόμενη τὴν ἐξέλιξη, διότι ἡ κεφαλαιαγορὰ δὲν ἀναγνώρισε ποτὲ τὴν οἰκονομική μας ἀνάπτυξη.