ΟΗΕ, 16 δις γιὰ πρόσφυγες

Τὴν ἄμεση διάθεση 16 δις δολλαρίων, γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν προσφύγων, ζήτησε ὁ Μπὰν Κιμούν, διότι ἔχει προσλάβει ἐκρηκτικὲς διαστάσεις τὸ πρόβλημα στὶς χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς κυρίως καὶ τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, ὅπου οἱ πόλεμοι μαίνονται∙ στὴ Συρία, τὸ πρόβλημα εἶναι χειρότερο, διότι ὑπολογίζονται σὲ πολλὰ ἑκατομμύρια οἱ πρόσφυγες, σὲ συνθῆκες ἀνθρωπιστικῆς καταστροφῆς, ἐνῶ γύρω σὰ δύο ἑκατομμύρια βρίσκονται στὴν Τουρκία. Ὁ Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ, πάντως, ζήτησε τὴν εὐαισθησία τῶν μεγάλων χωρῶν, γιὰ τὴν προσφορά τους, διότι ἐπιδεικνύουν ἀρκετὴ ἀδιαφορία γιὰ τὸ πρόβλημα, παρ’ ὅλο ὅτι, γιὰ τὶς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι τῆς τραγωδίας σὲ πολλὲς χῶρες∙ ἡ δυνατότης προσβάσεως στοὺς χώρους διαμονῆς τῶν προσφύγων, λόγῳ τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, εἶναι ἐπίσης πολὺ δύσκολη.