ΗΠΑ, πολλαπλὰ βασανιστήρια

Τὰ βασαντιστήρια τῶν κρατουμένων στὶς ἀμερικανικὲς φυλακὲς εἶναι ἄγρια καὶ πολλαπλά, διαπίστωσε ἡ ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ τοῦ Κογκρέσσου∙ ἡ σχετικὴ ἔκθεση ἀναμένεται νὰ δοθεῖ στὴ δημοσιότητα, ἐνῶ καὶ ἡ κυβέρνηση ἀναγνώρισε, ὅτι ἡ ΣΙΑ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν κακομεταχείριση τῶν κρατουμένων. Ἡ ἀποκάλυψη ἔρχεται σὲ ἐποχὴ κλιμακώσεως τῶν φυλετικῶν συγκρούσεων, ἐνῶ οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἀλλὰ καὶ ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα, ζητοῦν ἀπ’ τὴν Οὐάσιγκτον νὰ σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὸ ἐσωτερικό της∙ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες χάνουν πλέον τὸ κύριο ἠθικὸ πλεονέκτημα στὴν ἐξωτερική τους πολιτική∙ ὅλους τοὺς πολέμους καὶ τὶς ἐπεμβάσεις στὸ ἐξωτερικὸ τὶς ἔκαναν μὲ τὴν δικαιολογία τῆς προστασίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Φαίνεται, ὅτι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἄλλων πολιτῶν, ἀλλὰ ὄχι καὶ τῶν Ἀμερικανῶν.