Ἀποκάλυψη διεθνῶν δυνάμεων ἀπέναντι μας

Ἡ στάση τῶν διεθνῶν μέσων ἀπέναντι στὶς πολιτικές μας ἐξελίξεις εἶναι χαρακτηριστικὲς τῶν διαθέσεών τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα∙ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ προεξόφλησε τὴν ἀποτυχία στὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, μὲ σαφεῖς προβλέψεις γιὰ νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς ἐκλογὲς καὶ ἀπειλὴ ἐξόδου τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, ὲνῶ οἱ ἁρμόδιοί της (Σώυμπλε, Μοσκοβισὶ) δήλωναν ὅτι εἶναι σὲ καλὸ δρόμο οἱ ἐξελίξεις. Στὴν πράξη ἐπανερχόμαστε στὴν καταστροφολογία τοῦ 2010∙ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἠρνεῖτο κάθε συζήτηση στὴν ἀξιολόγηση καὶ πρόβαλε τὸν πολιτικὸ κίνδυνο, διότι ἡ ἀντιπολίτευση δὲν συναινεῖ στὴν ἐκλογὴ Προέδρου. Οἱ πιέσεις τῶν κερδοσκόπων τοῦ Ταμείου ὑποχρέωσαν τὸν πρωθυπουργὸ στὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἐξελίξεων∙ ἡ ἀναμετρηση Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν θὰ κρίνει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ δικά μας.