Συνεννόηση μὲ Εὐρωπαίους

Ὁ πρωθυπουργὸς ἔλαβε τὶς τελευταῖες πολιτικές του πρωτοβουλίες, μετὰ ἀπὸ συστηματικὴ συνννόηση μὲ τοὺς Εὐρωπαίους∙ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ καὶ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἐπιβεβαίωσαν τὴν ἐνημέρωσή τους ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ ὅλα τὰ θέματα. Ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο τῶν ἐξελίξεων τῆς Εὐρωζώνης καὶ δὲν ἤθελε κανεὶς νὰ βρεθεῖ πρὸ ἀπροόπτου, ὅπως ἔγινε τὸ 2009-10∙ ἔτσι συμφώνησαν στὴν ἐπίσπευση τῆς ἀναδείξεως τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καὶ στὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες, ἂν δὲν ἐκλεγεῖ, μὲ πλήρη ἐνημέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴν πραγματικὴ κατάσταση τῆς χώρας. Ἤδη ἔχουμε ἐπιτύχει τὸν ὑψηλότερο ρυθμὸ ἀναπτύξεως στὴν Εὐρώπη, τὸ μεγαλύτερο πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ σημαντικὴ προϊοῦσα μείωση τῆς ἀνεργίας∙ αὐτὰ εἶναι γνωστὰ στὸν πολὺ κόσμο τῆς ἀγορᾶς, ἐπειδὴ γνωρίζει ἄριστα τὶς θυσίες του καὶ τὶς κατακτήσεις του τῆς τελευταίας διετίας καὶ δείχνει ὅτι δὲν θέλει νὰ ἐπιστρέψει στὸ ἐφιαλτικὸ παρελθόν.