ΗΠΑ, καταλογισμὸς εὐθυνῶν

Στὸν καταλογισμὸ τῶν εὐθυνῶν καὶ στὴν παραπομπὴ στὴ δικαιοσύνη τῶν ἐνόχων γιὰ τὰ βασανιστήρια τῆς CIA ὑποχρεώνεται ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, παρὰ τὴν ἐμφανῆ ἀπροθυμία της∙ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ζήτησε συγνώμην, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὴς δικαιολογία, τόσο ἀπ’ τὶς ἀμερικανικὲς ὀργανώσεις ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς διεθνεῖς. Ἡ Οὐάσιγκτον παραμένει ὑπόλογη καὶ χωρὶς κύρος στὴν ἐξωτερική της πολιτική, καθὼς κανεὶς πλέον δὲν ἐμπιστεύεται τὶς διακηρύξεις γιὰ προστασία τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων∙ τὰ στοιχεῖα τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας εἶναι καταπέλτης, κρέμασμα τῶν κρατουμένων, βασανιστήρια μὲ τρυπάνια, ἀπὸ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες, μὲ ἀμοιβὴ 180 ἑκατομμυρίων δολλαρίων. Ἡ ἔκθεση συμπίπτει μὲ τὸ κίνημα τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, γιὰ τοὺς φόνους ἀόπλων ἐγχρώμων ἀπὸ ἀστυνομικούς, σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ἐνῶ οἱ συλλήψεις κατὰ τὶς διαδηλώσεις ἀνέρχονται σὲ ἑκατοντάδες∙ ἡ κυβέρνηση ἐμφανίζεται ἄβουλη καὶ ἀδύναμη ἀντιδράσαι στὰ μὲ χειμαρρώδη ταχύτητα γεγονότα.