Ἐπιβεβαίωση εὐρωαμερικανικῆς συγκρούσεως

Οἱ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Ἑλλάδα ἐπιβεβαιώνουν τὴν εὐρωαμερικανικὴ σύγκρουση γιὰ τὴν Εὐρωζώνη∙ εἴμαστε καὶ πάλι τὸ μῆλον τῆς ἔριδος. Τὸ ἀδιέξοδο στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν τρόϊκα ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἄρνηση τῶν κερδοσκόπων τοῦ ΔΝΤ, γιὰ ὅποια συμφωνία, καὶ παρὰ τὶς πιέσεις τῶν Εὐρωπαίων, μὲ ἐπίκληση τοῦ πολιτικοῦ κινδύνου. Ἡ εὐρωπαϊκὴ συμπαράσταση φαίνεται καὶ ἀπ’ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πιὲρ Μοσκοβισὶ τὴν Δευτέρα, ὡς ἀπόδειξη τῆς ἑταιρικῆς συνοχῆς∙ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκὴ διαλαλοῦν τὴν ἐπιστροφὴ στὸ Grexit, μὲ τὸν Ναπολεοντίσκο πρῶτο βιολί. Ἡ διεθνὴς πραγματικότης εἶναι δεδομένη καὶ ἡ στάση ὅλων μας στὴν πενταετία γνωστή∙ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη ἐπιλέγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνειδητά, γιὰ τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας, κατόπιν ἐντολῆς τῶν ὑπερατλαντικῶν καθοδηγητῶν του.