Πυκνὲς διεργασίες βουλευτῶν

Οἱ διεργασίες μεταξὺ βουλευτῶν καὶ κομμάτων πυκνώνουν, ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο σὲ παρόμοιες περιπτώσεις∙ ὁ μαγικὸς ἀριθμὸς 180 εἶναι τὸ ἀντικείμενο, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιδιώκει τὴν καλλιέργεια πολώσεως, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καὶ ἡ κυβέρνηση προτάσσει τὴν διασφάλιση τῶν οἰκονομικῶν κατακτήσεων τῆς διετίας καὶ τὶς συνέπειες ἀπ’ τὴν ἀνατροπὴ τῆς λεπτῆς ἰσορροπίας. Οἱ ἀσκήσεις ἀριθμολαγνείας σαγηνεύουν τὶς πολιτικὲς συζητήσεις, ἀλλὰ ἡ στάση τῆς ἀγορᾶς ἀποβαίνει ὁ ἀποφασιστικὸς παράγων∙ οἱ μικρομεσαῖοι ἐπέτυχαν τὸ ἡράκλειο ἅλμα, ἀπὸ ὕφεση 7,5% σὲ ἀνάπτυξη 2% τὴν διετία καὶ γνωρίζουν τὶς συνέπειες τῆς ἀνατροπῆς του. Οἱ πιέσεις πρὸς τοὺς βουλευτές, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΕΒ γιὰ προάσπιση τῶν κατακτήσεων, ἀποβαίνει ὁ καταλύτης τῆς τρίτης ψηφοφορίας∙ οἱ δηλώσεις τῶν Συριζαίων ὅτι δὲν ἀναγνωρίζουν καμμία συμφωνία πανικοβάλλουν τὴν ἀγορὰ καὶ ὅλοι διερωτῶνται, ἐὰν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὴν πραγματικότητα, ἢ εἶναι ἐλεγχόμενοι.