Ἀναφορὰ ἐκλογῆς 1980, 1985

Ἡ ἀγωνία, γιὰ τὴν συγκέντρωση ἢ μὴ τῶν 180 ψήφων τῆς τρίτης ψηφοφορίας, γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, θυμίζει τὶς δύο ἀνάλογες τοῦ 1980 καὶ 1985∙ τὸ 1980 ἦταν ὑποψήφιος ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, ἀλλὰ δὲν διέθετε τὴν πλειοψηφία καὶ στηρίχθηκε στοὺς βουλευτὲς τῆς Ἐθνικῆς Παρατάξεως καὶ μερικοὺς τῆς ΕΔΗΚ. Ὅλοι ἔλεγαν ὅτι δὲν θὰ ἐκλεγεῖ, καὶ ὁ ἴδιος δὲν ψήφισε στὶς δύο πρῶτες ψηφοφορίες, μυστικὲς τότε, ἀλλὰ στὴν τρίτη ψήφισε, ἔλαβε 182 καὶ ἐξελέγη. Τὸ 1985, ἦταν ὑποψήφιος ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης καὶ ἦταν τὸ πρόβλημα μὴν διαρρεύσει κανένας βουλευτὴς τῆς ἀριστερᾶς∙ στὴν τρίτη ψηφοφορία, μὲ ἔγχρωμα ψηφοδέλτια καὶ ἐκτυφλωτικοὺς προβολεῖς ἐξελέγη τελικὰ ὁ Χρῆστος Σαρτζετάκης.