Ἐξαρτήσεις διαπλοκῆς μας

Ἡ Ἐκπρόσωπος τῆς Ἐπιτροπῆς σχολίασε εὐνοϊκὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα καὶ προσέθεσε ὅτι ὑποψήφιος εἶναι ὁ πρώην Ἐπίτροπος Σταῦρος Δήμας∙ ἡ διαπλοκὴ τὸ σχολίασε, ὡς παρέμβαση στὰ ἐσωτερικά μας, καὶ πρόβαλε μάλιστα τὴν ἐρώτηση κάποιου δημοσιογράφου, ἐὰν πράγματι ἀποτελεῖ παρέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ τῶν μελῶν. Ἡ Ἐκπρόσωπος ἀπάντησε ἀρνητικά, ἀλλὰ ἡ διαπλοκὴ ὑπογράμμισε ὅτι αὐτὸ ἐνόχλησε τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ δύο πράγματα δὲν εἶπε, ὅτι πολλὲς φορὲς ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει σχολιάσει καὶ ἐπικριτικὰ μάλιστα ἐσωτερικὰ ἑταίρων, ὅπως τοῦ Μπερλουσκόνι στὴν Ἰταλία, καὶ ὅτι ὁ ἐρωτήσας δημοσιογράφος εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ζητοῦσε τὴν ἀποβολή μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ χαρακτήριζε μὲ τὰ μελανώτερα χρώματα τοὺς Ἕλληνες.