Πρόκριμμα, σχέδιο Γιοῦνκερ

Τὸ πρόγραμμα Γιοῦνκερ, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας θεωρεῖται στὶς Βρυξέλλες, ὡς τὸ πρόκριμμα γιὰ τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῶν ἑταίρων καὶ τὴν αὐτονόμηση τῆς Εὐρωζώνης στὴν διεθνῆ σκηνή∙ ἡ ὑποβολὴ αἰτήσεων συνεχίζεται, παρ’ ὅτι ἔχει ὑπερκαλυθεῖ τὸ ἀρχικὸ ποσὸ καὶ πλησιάζουν πλέον στὰ ἑξακόσια δις εὐρώ. Οἱ διερευνήσεις τῶν τραπεζικῶν κύκλων στὴν κεφαλαιαγορὰ δείχνουν ὅτι ἡ προσφορὰ εἶναι πολλαπλάσια τῶν 315 δις καὶ μὲ ἐπιτόκια ἴδια μὲ τὰ γερμανικά, δηλαδή, μὲ ἀρνητικὰ γιὰ βραχυμεσοπρόθεσμες πιστώσεις∙ ἡ σύσταση τῶν ἀπαραιτήτων ταμείων προχωράει ταχύτατα, καθὼς ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ πιέζει γιὰ ἔναρξη στὴν ἔγκριση δανείων ἐντὸς τῶν πρώτων μηνῶν τοῦ 2015. Ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει κερδίσει τὸν ψυχολογικὸ παράγοντα, ἀφοῦ καὶ ἀπὸ τὴν Βρεταννία, παρὰ τὶς πιέσεις γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, οἱ αἰτήσεις ἀνέρχονται στὸ δεύτερο μεγαλύτερο ποσό∙ μάλιστα οἱ αἰτήσεις τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως εἶναι οἱ περισσότερες.