Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις, λόγω τῶν ἀνησυχιῶν τῶν ἐπενδυτῶν, γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὰ βασανιστήρια στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ζωή∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2430 δολλάρια, ἀλλὰ διολίσθησε στὰ 147,2145 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1219,50, καὶ πετρέλαιο, 64,64. Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ πρώην προέδρου Τζὼρτζ Μποὺς γιὰ τὴν ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Γερουσίας, γιὰ τὰ βασανιστήρια, καὶ οἱ κατηγορίες ὅτι παρουσιάζει μονομερῶς τὰ στοιχεῖα, προοιωνίζεται τὴν δημιουργία μείζονος προβλήματος στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, καθὼς θίγεται ἡ πανίσχυρη Γερουσία, ἀφοῦ ἡ Ἐπιτροπή της ὁμοφώνως ἐνέκρινε τὸ κείμενο, ἐνῶ γενικεύονται οἱ κατηγορίες στὸ ἐξωτερικό, ὅτι εἶναι ὑποκριτικὴ ἡ στάση της γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα σὲ ἄλλες χῶρες∙ στὶς Ἰνδίες ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν ὑπέγραψε πολλὲς συμφωνίες οἰκονομικῆς συνεργασίας, ἐνῶ τὸ Νέο Δελχὶ ὑπέγραψε καὶ συμφωνία, μὲ ἐμφανέστατη τὴν διεθνῆ ἀπήχηση, γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Κριμαία, μὲ τὴν τοπική της κυβέρνηση.