Θέμα Παλαιστινίου ὑπουργοῦ

Ὁ φόνος τοῦ Παλαιστινίου ὑπουργοῦ, ἀπὸ Ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες κατὰ τὴν διάρκεια διαδηλώσεως, προκαλεῖ νέα ὀξύτητα στὴν ταραγμένη περιοχή∙ οἱ Παλαιστίνιοι ζητοῦν τὴν παραπομπὴ στὴν δικαιοσύνη τῶν στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι καταγράφονται ζωντανὰ καὶ ἀπὸ κάμερα, ἀλλὰ τὸ ἰσραηλινὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ἀνακοίνωσε ὅτι, ὁ θάνατος προῆλθε ἀπὸ καρδιακὸ ἐπεισόδιο. Ἡ κηδεία τοῦ ὑπουργοῦ ἔγινε χθές, παρουσίᾳ τοῦ Μαχμοὺντ Ἀμπάς καὶ πλήθους κόσμου, ἐνῶ οἱ ἀκραῖες ἀραβικὲς ὀργανώσεις ζητοῦν ἐκδίκηση∙ οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ βίντεο δείχνουν ἕναν στρατιώτη, νὰ ἔχει πιάσει ἀπ’ τὸ λαιμὸ τὸν ὑπουργό, μὲ τὸ ἕνα του χέρι, καὶ μὲ τὸ ἄλλο του νὰ τὸν γρονθοκοπάει. Πάντως καὶ οἱ γιατροὶ παραδέχονται ὅτι ἔφερε μώλωπες στὸ πρόσωπο καὶ στὸ σβέρκο∙ ὁ διάλογος ἀναβάλλεται ἔτσι γιὰ ἄλλη μία φορά.