Σαφεῖς ἐλπίδες αἰσοδοξίας

Οἱ σαφεῖς ἐλπίδες αἰσιοδοξίας ἀναγνωρίζονται πλέον καὶ ἀπ’ τὴν διαπλοκή, καθὼς οἱ χαλκευμένες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μείωση τῆς διαφορᾶς κατὰ τὸ ἕνα τρίτο, σὲ σχέση μὲ τὶς προηγούμενες, ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ ἀνεξάρτητοι βουλευτὲς δηλώνουν τώρα ὅτι θὰ ψηφίσουν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας∙ ἀκόμη καὶ ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ παραδέχεται τὴν ἀλλαγὴ καὶ θεωρεῖ ἀρκετὰ θωρακισμένη τὴν Εὐρωζώνη ἀπὸ τυχὸν περιπέτειες στὴν Ἑλλάδα. Ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει καταστήσει σαφεῖς τὶς θέσεις τῆς κυβερνήσεως καὶ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη προασπίσεως τῆς πολιτικῆς σταθερότητος, μὲ εὐνοϊκὴ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ κόσμου∙ ἀντιθέτως ὁ Ναπολεοντίσκος κλιμακώνει τὴν καταστροφολογία του, μὲ τοὺς ἀκροατές του παρακολουθεῖν αὐτὸν ὡς περίεργο φαινόμενο καὶ ἐμφανέστατη τὴν ψυχρότητα ἀπέναντί του. Ἡ παρουσία τοῦ Πιὲρ Μοσκοβισὶ δείχνει τὴν ὑποστήριξη τῆς Εὐρώπης στὴν κρίση τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐλπίδες γιὰ ἰσχυρὴ συμπαράσταση στὴ συνέχεια∙ βελτιώνονται καθημερινὰ οἱ αἰσιόδοξες προοπτικὲς διατηρήσεως τῆς πολιτικῆς μας σταθερότητος.