Στὴν ἀγορὰ ἡ ἀναμέτρηση

Ἡ ἀναμέτρηση κυβερνήσεως καὶ ἀντιπολιτεύσεως μεταφέρεται πλέον στὴν ἀγορὰ καὶ στοὺς μικρομεσαίους∙ ἡ ἱκανοποιητικὴ κίνηση στὰ καταστήματα χθὲς δὲν εὐχαρίστησε τοὺς ἐμπόρους, διότι περιμέναν τὴν αἰσθητὴ αὔξησή της λόγῳ τῶν ἑορτῶν, μὲ μεγάλη παρουσία κόσμου. Θεωροῦν ὡς ἀποκλειστικὸ ὑπεύθυνο τὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ τὴν πόλωση ποὺ καλλιεργεῖ, ἐνῶ οἱ ἴδιοι θέλουν πολιτικὴ σταθερότητα∙ τὴν ἐπιφυλακτικότητα τῶν καταναλωτῶν, παρὰ τὴν κάθοδό τους στὸ κέντρο τῶν πόλεων, τὴν ἀποδίδουν ἀκριβῶς στὴν πόλωση καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀπαιτοῦν τὴν ἐκκαθάριση τῆς καταστάσεως πρὶν ἀπ’ τὴν τρίτη ψηφοφορία. Οἱ μικρομεσαῖοι δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὸ γράμμα τοῦ Συντάγματος, ἀλλὰ μὲ τὶς μέρες λειτουργίας τῆς ἀγορᾶς∙ ἔτσι ἔχουν στὴν πράξη μόνο δέκα μέρες μέχρι τὰ Χριστούγεννα καὶ θέλουν ἠρεμία καὶ ἐμπιστοσύνη στὴν χώρα, ὥστε νὰ δουλέψει κανονικὰ ἡ ἀγορά. Στὶς γιορτὲς οἱ ἐμποροι ἔχουν συνήθως τὸ μισὸ ποσὸ τῶν ἐτησίων συναλλαγῶν τους.