Κλέφτες μέσα στὸν ΣΥΡΙΖΑ

Τὴν καταγγελία ὅτι, κλέφτες ὑπάρχουν καὶ μέσα στὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν αἴθουσα τὴν ὥρα ποὺ μιλοῦσε ὁ πρόεδρός του στὸ Ἡράκλειο, ἔκανε μία κυρία∙ ὁ Ναπολεοντίσκος θέλησε νὰ διακωμωδήσει τὸ θέμα καὶ τῆς ἀπάντησε, ὅτι θα τὴν πάρει νὰ κυβερνήσουν μαζί, ἀλλὰ τὸ ἀκροατήριο εἶχε ἄλλη γνώμη καὶ καταχειροκρότησε τὴν κυρία, πολὺ περισσότερο ἀπ’ τὰ ἀραιὰ καὶ ποὺ χειροκροτήματα πρὸς τὸν ἴδιο. Εἶναι γνωστὴ στὴν Κρήτη γιὰ τοὺς ἀγῶνες της ἡ κυρία, ἐνῶ ὁ κόσμος συζητοῦσε γιὰ τὸ ποιοὺς νὰ ἐννοοῦσε ἀπὸ ὅσους κάθονταν δίπλα στὸν πρόεδρο∙ διότι μὲ τὸ δάκτυλό της ἐκεῖ ἔδειχνε κατὰ τὴν καταγγελία της καὶ μερικοὶ ἀναψοκοκκίνησαν. Ψιλὰ γράμματα αὐτὰ στὴν Κουμουνδούρου…