Νανκίν, ἐπέτειος σφαγῆς

Τὴν ἐπέτειο τῆς σφαγῆς στὸ Νανκὶν τῆς Νοτίου Κίνας, πρὶν ἀπὸ ἑβδομῆντα χρόνια, ἑόρτασε ἡ μεγάλη χώρα∙ ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ τόνισε, στὴν ὁμιλία του, ὅτι τιμοῦν τοὺς 300000 νεκροὺς ἀπὸ τοὺς Ἰάπωνες στὴν διάρκεια τοῦ πολέμου, ἐνῶ ἦταν σὲ τιμητικὴ θέση οἱ ἐλάχιστοι ἐπιζῶντες τῆς ἑκατόμβης. Τὸ Πεκῖνο ἀποτίει φόρο τιμῆς στοὺς νεκροὺς τῆς ἰαπωνικῆς εἰσβολῆς ἡ ὁποία εἶχε διαρκέσει ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες στὶς ἀρχὲς τοῦ παρελθόντος αἰῶνος∙ ἐναντίον τῶν Ἰαπώνων πολεμοῦσαν οἱ κομμουνιστικὲς δυνάμεις τοῦ Μάο Τσετοὺνγκ καὶ τοῦ Τσὰνγκ Κάισενγκ. Τελικὰ οἱ κομμουνιστὲς νίκησαν καὶ τοὺς ἐθνικιστὲς καὶ κατέλαβαν τὸ Πεκῖνο τὸ 1949∙ σταδιακά, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Μάο, ὁ Τὲνγκ Χσιαπὶνγκ ὁδήγησε στὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη.