Κλίμα, συμβιβαστικὴ λύση

Σὲ συμβιβαστικὴ λύση, γιὰ τὸ κλίμα, κατέληξαν οἱ χῶρες τοῦ ΟΗΕ στὴ Λίμα τοῦ Περοῦ καὶ μετὰ ἀπὸ παράταση τῆς διασκέψεως∙ ἡ λύση ἑστιάζεται στὴν δέσμευση καὶ τῶν Ἀμερικανῶν, γιὰ συμφωνία τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2015 στὸ Παρίσι, γιὰ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, μὲ τοὺς ὅρους μειώσεως τῶν ρύπων, ὥστε νὰ μειωθεῖ ἡ μέση θερμοκρασία κατὰ 2 βαθμοὺς Κελσίου ἕως τὸ τέλος τοῦ αἰῶνος. Πέραν αὐτῶν δὲν συμφωνήκαν σὲ λεπτομέρειες, ἐνῶ οἱ οἰκολογικὲς ὀργανώσεις κατηγόρησαν γιὰ ὑποκρισία τοὺς μεγάλους, διότι βρῆκαν κάποια διατύπωση, ὥστε νὰ μὴν ὁμολογήσουν τὴν ἀποτυχία τῆς διασκέψεως∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν χαρακτήρισε τραγωδία γιὰ τὸν πλανήτη, τὴν ραγδαία ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος, ἀλλὰ καὶ δὲν δέχθηκε τὴν δέσμευση τῆς χώρας του γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν ρύπων. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες πληρώνουν ἀκριβώτερα ἀπὸ ὅλους τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, ποὺ προκαλοῦν, ἰσχυρίζονται οἱ εἰδικοί, τὶς συχνὲς ἀκραῖες κακοκαιρίες.