ΗΠΑ, φυλετικὲς διαδηλώσεις

Στὶς μεγάλες πόλεις τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ὀργανώθηκαν μαζικὲς διαδηλώσεις κατὰ τῶν φυλετικῶν διακρίσεων καὶ γιὰ τὴν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὴν χώρα∙ ἡ Ἀστυνομία ἀπέφυγε τὶς προκλήσεις καὶ περιορίσθηκε στὴν διακριτικὴ παρουσία γενικά, διότι ἦταν διάχυτος ὁ φόβος γιὰ σκληρὲς συγκρούσεις. Τὸ κίνημα δὲν ἀποδυναμώνεται μὲ τὸν χρόνο, ἐνῶ οἱ ὀργανώσεις ὑποβάλλουν ἀγωγὲς στὰ ὁμοσπονδιακὰ δικαστήρια γιὰ τὴν ὑποχρέωση τῆς Ἀστυνομίας σὲ σεβασμὸ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων∙ ὁ διεθνὴς ἀντίκτυπος εἶναι μᾶλλον χειρότερος, καθὼς ἡ Κίνα ζήτησε ἀπ’ τὴν Ἀμερικὴ νὰ προστατεύσει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στὴν χώρα της, ἐνῶ ἀντίστοιχὸ διάβημα ἔκανε καὶ ἡ Ρωσία. Ἡ Οὐάσιγκτον εἶναι πλέον ὑπόλογη, γιὰ ζητήματα δημοκρατίας, ὅταν αὐτὰ εἶχαν ἀποτελέσει τὴν βάση τῆς ἐξωτερικῆς της πολιτικῆς μεταπολεμικά∙ μάλιστα σὲ αὐτὸ προστίθεται τὸ πρόσφατο θέμα τῶν βασανιστηρίων τῆς CIA, καθὼς ἀρνεῖται πεισματικὰ ἡ κυβέρνηση ἐπιτρέψαι τὴν παραπομπὴ τῶν ἐνόχων στὴν κανονικὴ δικαιοσύνη.