Ἐπιτροπή, στήριξη τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων

Τὴν πολιτικὴ τῆς ἐνεργοῦ στηρίξεως τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων στὴν Ἑλλάδα ἐπιλέγει ἡ Ἐπιτροπή, διότι ἔχει διδαχθεῖ πολλὰ ἀπ’ τὴν ἀδράνεια τῆς προηγουμένης πρὸ πενταετίας∙ στὶς Βρυξέλλες ἡ ἐκπρόσωπός της δήλωσε, ὅτι στηρίζει ἐνεργὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ προσανατολισμὸ τῆς χώρας μας, ἐνῶ ὁ Πιὲρ Μοσκοβισὶ εἶχε ἐγκάρδια συνομιλία μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ συνεχίζει τὶς συναντήσεις του μὲ ὑπουργούς. Ἡ δυναμικὴ παρουσία της ἔχει δύο στόχους: πρῶτον, τὴν ἐνθάρρυνση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅτι δὲν εἶναι μόνος του καὶ ὅτι ἔχει τὴν συμπαράσταση τῶν Εὐρωπαίων∙ δεύτερον, τὴν αὐστηρὰ προειδοποίηση πρὸς τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, ὅτι διαθέτουν μέσα ἀμύνης ἀπέναντι στὶς ἐπιθέσεις τους. Ἤδη ἡ κοινὴ γνώμη πείθεται ὅτι τὴν προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς ἀναπαράγει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ τὰ ὄργανά του.