Ἀπόδοση πιέσεων τῆς ἀγορᾶς

Οἱ πιέσεις τῆς ἀγορᾶς πρὸς τοὺς βουλευτὲς φαίνεται ὅτι ἀποδίδουν, καθὼς ὅλο καὶ περισσότεροι τείνουν πλέον πρὸς τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἐνῶ ἡ μείωση τῆς διαφορᾶς στὶς δημοσκοπήσεις κυμαίνεται πλέον ἀπὸ 20% μέχρι 30%∙ ἤδη ἀναγνωρίζεται τὸ δικαίωμα τῶν ἀνεξαρτήτων βουλευτῶν νὰ ψηφίσουν Πρόεδρο, καθὼς ἄλλοι δηλώνουν ἀνοικτὰ τὴν πρόθεσή τους καὶ ἄλλοι ὅτι τὸ σκέπτονται. Ἡ αἴσθηση τῶν μικρομεσαίων τῆς ἀγορᾶς, ὅτι παρακαμπτονται τὰ ἐμπόδια, ὅπως φάνηκε τὴν Κυριακὴ στὰ ἀνοικτὰ καταστήματα μὲ ἱκανοποιητικὴ κίνηση, μεταφέρθηκε χθὲς καὶ στὸ Χρηματιστήριο, μὲ μεγάλη ἄνοδο, ὅταν μάλιστα ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ σημείωσαν πτώση∙ ὁ φόβος σταδιακὰ ἀπωθεῖται, ἐνῶ οἱ δηλώσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου, κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ ἐκροὴ κεφαλαίων, προκαλεῖ μόνο θυμηδία στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους καὶ θυμίζει ἄλλες ἐποχές. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα οἱ ἀνησυχίες τῶν καταθετῶν ὑποχωροῦν καὶ ὅλοι ἐμπιστεύονται τὴν κυβέρνηση καὶ τὴν διαίσθηση τοῦ ἁπλοῦ κόσμου.