Ἐπιχείρηση συσπειρώσεως

Στὴν συσπείρωση τοῦ στελεχικοῦ του δυναμικοῦ ἀποβλέπουν οἱ δηλώσεις καταστροφολογίας τοῦ Ναπολεοντίσκου, καθὼς ἐντείνεται ἡ κριτικὴ ἐναντίον του γιὰ τὴν ἀκολουθούμενη τακτική∙ μάλιστα, τὴν δήλωση γιὰ τεχνητὴ διαρροὴ κεφαλαίων, τὴν διέρρευσε στὸν τύπο τὸ περιβάλλον του, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπόκρυψη τῶν διαφωνιῶν στὴν Πολιτικὴ Γραμματεία. Ἀπὸ τρεῖς πλευρὲς τουλάχιστον ἀσκήθηκε ὀξύτατη κριτική: ἀπ’ τὰ τοπικὰ στελέχη καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ὅτι ἔχουν ἀπομονωθεῖ ἐντελῶς ἀπ’ τὸν κόσμο ποὺ χαρακτηρίζει τὴν καλλιέργεια τῆς πολώσεως, τουλάχιστον τυχοδιωκτική∙ ἀπ’ τοὺς «σοβαροὺς» βουλευτὲς ποὺ ἐπιδιώκουν σχέσεις μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν παραγωγικῶν τάξεων στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, καὶ βλέπουν τὴν προϊοῦσα ἀποξένωσή τους∙ ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πτέρυγα, ποὺ τὸν καταγγέλλει γιὰ προδοσία τῶν ἀρχῶν τοῦ κόμματος. Μπροστὰ στὸν ὀρυμαγδὸ τῶν διαφωνιῶν ἐπελέγη ἡ κλιμάκωση τῆς πολώσεως∙ θεωρεῖται στὸ προεδρικὸ περιβάλλον, ὡς ἡ τελευταία γραμμὴ ἀμύνης καὶ ἐπικοινωνίας τῶν ἀντιμαχομένων πτερύγων.