Ρωσοαμερικανικὸς διάλογος

Ὁ ρωσοαμερικανικὸς διάλογος ἐπαναλήφθηκε στὴν Ρώμη, μὲ τὴν συνάντηση τῶν δύο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν, ἀλλὰ μὲ πενιχρὰ ἀποτελέσματα∙ ἀφορμὴ ἦταν ἡ κατάσταση στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ ἐν ὄψει τῆς συναντήσεως τοῦ Τζὼν Κέρρυ μὲ τὸν Βενιαμὶν Νετανιάχου, μετὰ τὸν φόνο τοῦ Παλαιστινίου ὑπουργοῦ ἀπὸ Ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες. Ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ συμφώνησε, στὸν συντονισμὸ τῆς πολιτικῆς τους κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἀλλὰ ζήτησε αὔξηση τῶν πιέσεων στὸ Ἰσραήλ, γιὰ διάλογο μὲ τοὺς Παλαιστινίους καὶ ἀποφυγὴ τῶν προκλήσεων ἐναντίον τους∙ ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς δὲν ἀπάντησε, ὅπως δὲν ἀπάντησε καὶ στὴν προειδοποίηση νὰ ἀποφύγει ἡ Οὐάσιγκτον τὴν ὑπόθαλψη τῶν ἀκροδεξιῶν στοιχείων στὸ Κίεβο, διότι διαφορετικὰ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ εἰρήνευση στὴν Οὐκρανία. Πάντως, ἔστω καὶ ἡ συνάντηση, μετὰ ἀπὸ τέσσερες μῆνες, τῶν δύο ὑπουργῶν δείχνει ὅτι κάτι ἀλλάζει στὶς μεταξύ τους σχέσεις∙ Ἡ Ρωσία προειδοποίησε, ὅτι ἂν ἐπιβληθοῦν καὶ ἄλλες κυρώσεις θὰ ἀπαντήσει ἀναλόγως.