Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, στὴν Ἀσία, πλὴν Σαγκάης, καὶ στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ ἀνοδικὲς στὴν Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρά, στὰ 1,2433 δολλάρια καὶ 147,8585 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1210,75 καὶ πετρέλαιο, 62,73, ἀφοῦ εἶχε κατρακυλίσει στὰ 59. Στὸ Τόκυο σημειώθηκε μεγάλη πτώση, παρὰ τὴν σαρωτικὴ νίκη τοῦ Σέτζο Ἄμπε στὶς βουλευτικὲς ἐκλογές∙ οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν ὅτι δὲν ἐμπιστεύονται τὴν οἰκονομική του πολιτική. Ἡ παράταση τῆς κρίσεως στὴν Οὐκρανία καὶ ἡ διαφωνία Σεργκέι Λαβρὼφ καὶ Τζὼν Κέρρυ γιὰ τὸ θέμα, στὴν συνάντησή τους στὴ Ρώμη, ἐπηρεάζει περισσότερο τοὺς Εὐρωπαίους ἐπενδυτὲς ἀπ’ τὴν συμφωνία τους γιὰ τὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι βλέπουν ὅτι οἱ κυρώσεις κατὰ τῆς Ρωσίας ἔχουν προκαλέσει σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία, στὶς ὁποῖες προστίθεται καὶ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου. Οἱ δηλώσεις τοῦ Ντὶκ Τσένυ, ὅτι εἶναι ἥρωες οἱ βασανιστὲς τῆς CIA ἐπιδεινώνουν τὴν κατάσταση.