Ἐξιτήριο Νίκου Ἀναστασιάδη

Ὁ πρόεδρος τῆς Κύπρου πῆρε ἐξιτήριο ἀπ’ τὸ νοσοκομεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης, ὅπου ὑπεβλήθη σὲ ἐγχείρηση καρδιᾶς, καὶ μεταφέρθηκε σὲ ξενοδοχεῖο∙ πάντως ἐκτελεῖ κανονικὰ τὰ καθήκοντά του καὶ δέχεται ἐπισκέψεις. Ἤδη προγραματίζεται ἡ συνάντησή του μὲ τὸν Μπάν Κιμούν καὶ μὲ τὴν Βικτώρια Νούλαντ, Ἀμερικανίδα ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν, μὲ κύριο θέμα τὴν ἐπανάληψη τοῦ διακοινοτικοῦ διαλόγου∙ ὁ Νίκος Ἀναστασιάδης θὰ παραμείνει στὸ ξενοδοχεῖο αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, γιὰ παρακολούθηση ἀπ’ τοὺς θεράποντες ἰατροὺς καὶ τὴν ἑπόμενη ἐπιστρέφει στὴν Λευκωσία, ὅπου θὰ κάνει καὶ τὶς γιορτὲς στὴν πατρίδα του. Στὰ πολιτικά, ἡ θέση τῆς Κύπρου εἶναι γνωστή, δὲν γίνεται διάλογος, ἂν δὲν ἀποχωρήσει τὸ «Μπαρμπαρόσσα» ἀπ’ τὴν Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη τῆς μεγαλονήσου∙ οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποφεύγουν τὶς σοβαρὲς πιέσεις στὴν Ἄγκυρα.