ΣΥΡΙΖΑ, ἐγκλωβισμένος στὴν ἀδιαλλαξία

Τὸν ἀπεγκλωβισμό του ἀπ’ τὴν ἀδιαλλαξία ἐπιχειρεῖ ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀλλὰ μὲ ἀμφίβολα ἀποτελέσματα∙ ἡ ἀπόρριψη τῆς ὀξύτητος ἀπ’ τὸ πρωθυπουργὸ συμπληρώνεται μὲ τὶς προειδοποιήσεις τῶν οἰκονομικῶν καὶ οἰκογενειακῶν παραγόντων, γιὰ τὸν κίνδυνο μετακυλίσεως στὴν καταστροφή. Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Γεώργιο Προβόπουλο ἀποβαίνει εἰς βάρος του, ὅταν ἔδωσε τὴν ἀπάντηση, «Δὲν θὰ πῶς τί θὰ ἔκανα ἐγώ… Δεῖτε τί ἔκανα στὸ παρελθόν». Ἀναφέρεται στὶς προειδοποιήσεις του μυστικὲς καὶ δημόσιες γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἀπὸ τὸ 2008 μάλιστα∙ τὸ πρόβλημα ὅμως μεταφέρεται στὴν Κουμουνδούρου, καθὼς τὰ στελέχη του δὲν δέχονται ἀλλαγὴ τακτικῆς καὶ ἐπιμένουν στὴν μόνη γραμμὴ ποὺ γνωρίζουν, τὴν καταστροφολογία. Οἱ παρεμβάσεις τῶν τοπικῶν καὶ οἰκονομικῶν στελεχῶν δὲν δείχνει ὅτι ἔχει ἀπήχηση. Οἱ κομμισάριοι δὲν ὑποχωροῦν.