Ὑψηλὲς ἐπιτυχίας οἰκονομίας

Τὶς μεγάλες ἐπιτυχίες στὴν οἰκονομία, ἀναγνώρισε ὁ Πιὲρ Μοσκοβισί, μετὰ τὶς συναντήσεις του μὲ πολλοὺς ὑπουργούς, ἐνῶ προέβλεψε τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως στὸ τέλος Φεβρουαρίου∙ ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν κύκλων πρὸς τὴν Ἑλλάδα παραμένει ἀμείωτη, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, ἐνῶ καὶ τὸ Χρηματιστήριο κινήθηκε σταθεροποιητικά, παρὰ τὴν πτώση διεθνῶς. Οἱ προειδοποιήσεις τοῦ Γιάννη Στουρνάρα καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων φαίνεται ὅτι ἀποδίδουν, ὅπως τῶν τουριστικῶν πρακτόρων, διότι ἤδη ἡ Ryanair ἀνακοίνωσε αὔξηση τῶν πτήσεών της πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἀεροδρόμια καὶ οἱ μισθοὶ τῶν ὑπαλλήλων σημείωσαν αὔξηση κατὰ 4,8% τὸ τρίτο τρίμηνο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ ἕξι χρόνια∙ ἄλλωστε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τὸ 2014 ἀνέρχεται σὲ 0,7% καὶ τὸ 2015, 2,5%, μὲ προοπτικὲς βελτιώσεως, ἐὰν συνεχίσουμε τὴν ἴδια πορεία. Ἡ ἀγορὰ δείχνει ὅτι παραμερίζει τὴν ἀτλαντικὴ καταστροφολογία καὶ δουλεύει κανονικά.