Νομιμοποίηση κρατικῆς βίας

Οἱ δηλώσεις τοῦ πρώην ἀντιπροέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὅτι οἱ βασανιστὲς τῶν κρατουμένων πρέπει νὰ τιμηθοῦν ὡς ἥρωες, ἀποβλέπουν στὴν νομιμοποίηση τῆς κρατικῆς βίας∙ ἡ μεγάλη χώρα μαστίζεται ἀπὸ φυλετικὲς συγκρούσεις, λόγῳ τῆς κακομεταχειρίσεως τῶν ἐγχρώμων ἀπὸ ἀστυνομικοὺς καὶ δικαστικούς, ὁπότε προστίθενται καὶ τὰ βασανιστήρια ὡς ἐπίσημη πολιτική. Στὴν πράξη ἀποκαλύπτει, ὅτι θεωροῦν τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, γιὰ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ὡς ἐξαγώγιμο καταναλωτικὸ προϊόν, ἀλλὰ ὄχι ὡς δέσμευση∙ ἡ ἄσκηση τῆς βίας εἶναι ἐγγενὴς στὴν Ἀμερική, ὅταν ἐπιτρέπεται ἡ χρήση ὅπλων ἀπὸ ἰδιῶτες∙ εἶναι ἡ μοναδικὴ κοινωνία στὴν ἱστορία ποὺ πέρασε στὸν πολιτισμὸ καὶ δὲν κατήργησε τὴν ὁπλοχρησία, οἱ δικαιολογίες δὲν ἔχουν ἀξία. Ἄλλωστε προχθές, βετεράνος τοῦ πολέμου σκότωσε ἔξι ἄτομα τῆς οἰκογενείας του στὴν Πενσυλβανία.