Συνέχεια πρωτικῶν τάσεων

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ ἐξαίρεση τὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε, 1,2544 δολλάρια, ἀλλὰ ἔπεσε στὰ 147,8587 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1199,25, καὶ πετρέλαιο, 59,09. Τὸ ρούβλι ὑπέστη ἀπότομη πτώση, 25%, στὰ 99 εὐρώ, παρὰ τὴν αὔξηση τῶν βασικῶν ἐπιτοκίων ἀπ’ τὴν Τράπεζα τῆς Ρωσίας στὸ 17,5%, ἀλλὰ παρουσίασε ἀργότερα ἀρκετὴ βελτίωση∙ οἱ κερδοσκόποι πλήττουν τὴν ρωσικὴ οἰκονομία, διότι ὑφίσταται τὴν κατάρρευση κατὰ 50% τῶν δημοσίων ἐσόδων της ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου, ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἐπιδιώκουν τὴν ταπείνωση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν. Τὰ συναλλαγματικά της διαθέσιμα εἶναι ἀρκετὰ μεγάλα, ἄνω τῶν 450 δις δολλαρίων, χωρὶς νὰ ὑπολογίζεται ἡ βοήθεια τῆς Κίνας, ἀλλὰ δὲν τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ τὴν στήριξη τοῦ νομίσματός της∙ στὴν Μόσχα πιστεύουν, ὅτι εἶναι πολιτικοὶ οἱ λόγοι τῆς κρίσεως, λόγῳ Οὐκρανίας, καὶ ἐμπιστεύονται τὴν συνοχὴ τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. Στηρίζει τὸν πρόεδρό του.