Προβόπουλος, πολὺ αὐστηρὸς

Ὁ Γεώργιος Προβόπουλος ἦταν πολὺ αὐστηρὸς πρὸς τὸν Ναπολεοντίσκο, γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς οἰκονομίας ἀπ’ τὴν καλλιέργεια τῆς πολώσεως στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ τοῦ θύμισε, ὅσα ὁ ἴδιος εἶχε ἀναφέρει μυστικὰ στοὺς πολιτικοὺς ἀρχηγοὺς τότε καὶ στὶς δηλώσεις του, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐκθέσεις του πρὸς τὴν Βουλή∙ ἄκουγε μόνο καὶ δὲν ρωτοῦσε καὶ πολλὰ ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οὔτε ὁ βοηθός του. Ἔδιναν τὴν ἐντύπωση, ὅτι αὐτὰ τὰ ἄκουγαν γιὰ πρώτη φορά, ἐνῶ εἶναι τὸ ἀλφαβητάριο τῶν οἰκονομικῶν κάθε χώρας∙ δὲν εἶπε τίποτε τὸ διαφορετικὸ ἀπ’ τὸν Γιάννη Στουρνάρα καὶ μᾶλλον ἦταν καὶ πιὸ αὐστηρός. Ἡ διαπλοκὴ μένει στὶς ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις της καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἐπιφαινόμενα…