Ἀλλαγὴ πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ διακοπὴ τῶν ἀντεγκλήσεων μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει ἀλλαγὴ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς∙ ἡ ἀντιδικία προϋποθέτει τουλάχιστον δύο, «μονὸς καυγᾶς δὲν γίνεται». Ὁπότε οἱ ὅποιες ἐπιθέσεις τῆς Κουμουνδούρου πέφτουν πλέον στὸ κενὸ καὶ δὲν ἔχουν συνέχεια, ὅσο κι ἂν τὶς προβάλλει ἡ διαπλοκή∙ πάντως τοὺς εἶναι δύσκολο νὰ προσαρμοσθοῦν, γιατὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτική τους φύση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ κοινὴ γνώμη καὶ περισσότερο ὁ κόσμος τῆς ἀγορᾶς, θέλει τὴν ἠρεμία καὶ τὴν ὁμαλὴ ἀτμόσφαιρα, κυρίως στὶς μέρες τῶν ἑορτῶν∙ κάνουν ὅλοι τους στὶς γιορτὲς τὸ 40% μέχρι 50% τῶν ἐτήσιων συναλλαγῶν καὶ θέλουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μετὰ ἀπὸ πενταετῆ κρίση.