Πακιστάν, ἑκατόμβη παιδιῶν

Στὴν σφαγὴ 132 μαθητῶν καὶ ἐννέα δασκάλων προχώρησαν οἱ Ταλιμπάν, σὲ ἐπαρχιακὸ σχολεῖο τοῦ Πακιστάν∙ ἡ φρίκη εἶναι ἀνείπωτη, καθὼς ἐν ψυχρῷ σκότωναν τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς δασκάλους στὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ, καὶ ἀπομακρύνθηκαν ἀμέσως καὶ πρὶν τὴν παρέμβαση τοῦ στρατοῦ. Ἡ ἐπαρχία Πεσσαβὰρ κηρύχθηκε σὲ κατάσταση συναγερμοῦ καὶ ἡ χώρα σὲ τριήμερο πένθος, καθὼς γίνεται ἡ κηδεία τῶν παιδιῶν∙ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐπιχείρησαν τὴν ἐπίδειξη δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ τρομοκρσατήσεως τοῦ πληθυσμοῦ, κανεὶς δὲν εἶναι ἔξω ἀπ’ τὴν ἀκτίνα δράσεώς των. Στὸ γειτονικὸ Ἀφγανιστὰν ἔχουν τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων, μὲ τὴν κυβέρνηση σὲ ἁπλὸ παρατηρητὴ καὶ τὶς ἐπιθέσεις τους σὲ ἡμερήσια διάταξη∙ ἤδη οἱ Ἀμερικανοὶ ἀποφάσισαν τὴν ἀναστολὴ τῆς ἀνακλήσεως τῶν δυνάμεών τους, ἐνῶ σχεδιάζουν τὴν ἀποστολὴ ἐνισχύσεων.