Ἀναθεώρηση Συντάγματος

Στὴν Βουλὴ ἔγινε ἡ πρώτη συζήτηση γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, χωρὶς τὴν παρουσία τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καὶ τοῦ ΚΚΕ, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους∙ τὰ δύο πρῶτα κόμματα ἀνακοίνωσαν ὅτι δὲν θὰ συμμετάσχουν, ἐνῶ τὸ τρίτο ἐπιφυλάχθηκε, μετὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, ἂν γίνει, νὰ πάρει μέρος. Ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς προέβη στὴν σύσταση τῆς ἁρμοδίας Ἐπιτροπῆς, μὲ τὴν ἐντολὴ μέχρι τὸ τέλος Ἰανουαρίου νὰ ὑποβάλει τὶς προτάσεις της γιὰ τὶς ὑπὸ ἀναθεώρηση διατάξεις∙ ἡ κυβέρνηση ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσει τὸ ἤρεμο κλίμα στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ νὰ παρέχει τὴν αἴσθηση στὴν κοινὴ γνώμη, ὅτι ἡ ζωὴ συνεχίζεται κανονικά, παρὰ τὶς κραυγὲς κάποιων πολιτικῶν. Ἐὰν ἐκλεγεῖ Πρόεδρος ἡ διαδικασία θὰ ἐπιταχυνθεῖ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή της.