Πολύπλευρες οἱ διεργασίες

Οἱ διεργασίες, γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, εἶναι πολύπλυρες, καθὼς στὶς πολιτικὲς ἀντιπαραθέσεις προστίθενται οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου καὶ περισσότερο τῆς ἀγορᾶς∙ ὁ πρωθυπουργὸς ἐξέφρασε τὴν πεποίθησή του, ὅτι, «ἡ πολιτικὴ ἀστάθεια στὴν Ἑλλάδα σύντομα θὰ ἐπιλυθεῖ», καὶ «δὲν θὰ ἐπιτρέψω σὲ κανέναν νὰ παίξει μὲ τὶς θυσίες τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», ἐνῶ ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ συνέντευξη στὸ Ρώυτερς, ἐπανέρχεται στὴν σκληρὴ στάση καὶ ζητάει διαγραφὴ μέρους τοῦ χρέους. Τὰ περιθώρια πρωτοβουλίας τῆς κυβερνήσεως εἶναι πάρα πολλά, καθὼς στὴν ἀγορὰ ἐπικρατεῖ ἐπιφυλακτικότης, ἂν καὶ τὸ Χρηματιστήριο σημείωσε ἀναπάντεχα ἄνοδο∙ οἱ πιέσεις τῶν μικρομεσαίων θεωροῦνται τὸ βαρὺ πυροβολικό, ἐπειδὴ δὲν θέλου νὰ χάσουν τὶς γιορτές, μὲ ὑψηλὲς συναλλαγὲς ἐὰν
ἐκλεγεῖ Πρόεδρος. Στὴν Κουμουνδούρου γίνονται ἀφόρητες οἱ πιέσεις τῶν τοπικῶν στελεχῶν, ἐνῶ πολλὰ προειδοποιοῦν, ὅτι θὰ τοὺς βροῦν ἀντίθετους στὴν κάλπη, γιατὶ δὲν δέχονται νέα καταστροφὴ γιὰ μικροπολιτικοὺς λόγους.