Ἀγορά, ἀνάμικτος ἀντίκτυπος

Ὁ ἀντίκτυπος τῆς πρώτης ψηφοφορίας στὴν ἀγορὰ ἦταν ἀνάμικτος∙ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν μέτριο, οὔτε κακὸ οὔτε καλό, ἐνῶ μοναδικὴ ἐλπίδα προβάλλει ἡ δήλωση τοῦ πρωθυπουργοῦ ὅτι, «εὐελπιστεῖ», γιὰ τὴν ἐκλογὴ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας στὴν τρίτη ψηφοφορία∙ ἀλλὰ καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως τήρησε χαμηλοὺς τόνους καὶ ἀπέφυγε τὶς ὑψηλὲς κορῶνες. Ἡ κίνηση στὴν ἀγορὰ διατηρεῖται σὲ ἱκανοποιητικὰ ἐπίπεδα, ἂν καὶ θὰ ἤθελαν τὴν μετάδοση τῆς αἰσιοδοξίας, ὅτι δὲν ἀπειλεῖται ἡ χώρα ἀπὸ πολιτικὴ ἀστάθεια, ὥστε νὰ ἀποδεσμευθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ κάνει τὰ ψώνια του, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια∙ οἱ πιέσεις πρὸς τοὺς βουλευτὲς πολλαπλασιάζονται καὶ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὶς ἀγνοήσουν ὅλοι τους.