Ξὶ Τζιπίνγκ, πρῶτος ἡγέτης

Ὁ Κινέζος πρόεδρος ἀνεδείχθη ὁ πρῶτος ἡγέτης παγκοσμίως στὴν διαχείριση τῶν ἐσωτερικῶν καὶ ἐξωτερικῶν προβλημάτων τῆς χώρας του, μὲ δεύτερον τὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν καὶ τρίτον τὸν Ναρέντρα Μόντι τῶν Ἰνδιῶν∙ ἡ ἔρευνα ἔγινε ἀπὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Χάρβαρντ, σὲ τριάντα χῶρες, στὶς πέντε ἠπείρους, σὲ δεῖγμα τριάντα χιλιάδων ἀτόμων. Στὴν ἀξιολόγηση τρίτη ἦρθε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τέταρτος ὁ Γιάκοπομπ Ζούμα τῆς Νοτίτου Ἀφρικῆς∙ οἱ ἄλλοι δυτικοὶ ἡγέτες, Ἀμερικῆς, Βρεταννίας, Γαλλίας εἶναι σὲ πολὺ κατώτερη θέση. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι, οἱ περισσότεροι ἐρωτηθέντες εἶναι στὶς δυτικὲς χῶρες καὶ ἑπομένως βάραινε ἰδιαιτέρως ἡ γνώμη τους στὴν τελικὴ ἀξιολόγηση∙ δὲν τοὺς ἔχουν ἐμπιστοσύνη οὔτε μέσα στὴν χώρα τους.