Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Ρώσου προέδρου γιὰ τὴν οἰκονομία του καὶ τὴν βελτίωση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κλίματος στὴν Γερμανία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, 1,2309 δολλάρια, ἀλλὰ ἔμεινε σταθερὸ στὰ 146,0890 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1210,75, καὶ τὸ πετρέλαιο, 63,13. Στὴν Νέα Ὑόρκη ὁ κυβερνήτης διέκοψε τὴν ἀξιοποίηση τῶν σχιστολιθικῶν πετρωμάτων, γιὰ τὴν προστασία τῶν ὑπογείων ἀποθεμάτων ὕδατος, ἐνῶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλβετίας καθιέρωσε ἀρνητικὸ ἐπιτόκιο, 0,25%, γιὰ τὶς ξένες καταθέσεις∙ ἡ ἐμπιστοσύνη ἐπανέρχεται στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές, μὲ τὴν αἰσιοδοξία γιὰ τὴν Εὐρωζώνη. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν διαβεβαίωσε τοὺς Ρώσους, ὅτι σὲ δύο χρόνια θὰ ξεπερασθεῖ ἡ κρίση, τὴν ὁποία ἀπέδωσε στὸν πόλεμο τῶν Δυτικῶν, ἐπειδὴ θέλουν ἀλυσοδεμένη τὴν ρωσικὴ ἀρκούδα∙ ἡ πτώση τοῦ πετρελαίου καὶ οἱ κυρώσεις μέτρησαν, ἀλλὰ ζήτησε τὴν διαφοροποίηση τῆς παραγωγικῆς δομῆς τῆς χώρας καὶ τὴν συνοχὴ τῶν πολιτῶν της.