Ὑποσχέσεις ΣΥΡΙΖΑ στοὺς μεγαλοεκδότες

Οἱ μεγαλοεκδότες ἀλλάζουν στάση καὶ αἴρουν πλέον καὶ τὸ τελευταῖο φύλλο συκῆς ἀπέναντι στὸν Ναπολεοντίσκο∙ προβάλλουν χαλκευμένες δημοσκοπήσεις καὶ δημοσιεύματα γιὰ κατάρρευση ἐσόδων, ἐνῶ ἀποσιωποῦν τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα, 3,7 δις εὐρὼ τὸ ἑνδεκάμηνο καὶ δύο δις ἀπ’ τὸν ΕΝΦΙΑ. Ἀποτελεῖ πλέον κοινὸ μυστικὸ ἡ συμφωνία, γιὰ ρύθμιση τῶν χρεῶν τῶν μεγαλοεκδοτῶν, ἐὰν ἐκλεγεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ προσλαμβάνουν καὶ ἐμπιστὰ στελέχη του σὲ καίριες θέσεις προβολῆς∙ φαίνεται ὅτι οἱ καταβολάδες μὲ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα βρίσκονται σὲ συνεχῆ ροή. Ἔτσι ἐπαναλαμβάνουν τὶς προβλέψεις τους γιὰ νίκη τοῦ Ναπολεοντίσκου, ὅπως ἔκαναν τὸ 2007 καὶ 2004 εἰς βάρος τοῦ Κώστα Καραμανλῆ∙ τὴν ἴδια μεθοδολογία χρησιμοποιοῦν, ἀλλὰ τώρα θὰ ἀπογοητευθοῦν ἀπ’ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅπως καὶ τὸ 2012.